Půdní byt v Praze

Přáním majitelů bytu bylo vytvořit barevný koncept a dispoziční řešení půdního bytu v centru Prahy. Neutrální barvy a odstíny byly vybrány tak, aby co nejvíce vynikal pohled z velkých oken na historickou zástavbu v okolí.